Radek Murkowski radny Rady Miejskiej w Sulechowie
dr Radosław Murkowski - Radek Murkowski radny Rady Miejskiej w Sulechowie

Witam wszystkich serdecznie.

Szanowni Państwo, po raz trzeci zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej w Sulechowie w okręgu nr 2, za co serdecznie Państwu dziękuję.


Wizja gminy Sulechów za kilka lat:

Chciałbym, żeby gmina Sulechów stała się miejscem, w którym będzie można spędzić w sposób atrakcyjny wolny czas ze swoją rodziną w czystym i bezpiecznym otoczeniu, a nowo powstałe przedsiębiorstwa zaczną wypłacać naszym mieszkańcom godne wynagrodzenia, dzięki czemu nie będzie konieczne już dojeżdżanie do pracy do sąsiednich miejscowości.


Aktualny program wyborczy i jego realizacja

 • Będę wspierał Burmistrza w działaniach mających na celu uzbrojenie, promocję i sprzedaż przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych gminy mieszczących się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w obrębie Nowy Świat przy rondzie w kierunku oczyszczalni i wysypiska śmieci, terenów inwestycyjnych w kierunku Mozowa, terenów inwestycyjnych przy ulicy Rozwojowej oraz terenów inwestycyjnych w obrębie Krężoły przy wylocie na Poznań;
 • Budowa etapami parku rekreacyjnego „SULECHOLANDIA” dla dzieci i dorosłych wzdłuż ulicy Kusocińskiego na wzór Parku Krasnala w Nowej Soli;
 • Będę wspierał działania samorządu mające na celu budowę mostu na Odrze w miejscowości Pomorsko przy wspófinansowaniu tej inwestycji przez państwo na poziomie 80% wartości projektu;
 • Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, w szczególności na trasie Cigacice – Kalsk przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • Przebudowa targowiska miejskiego w Sulechowie (utwardzenie, oświetlenie, zadaszenie stoisk, miejsca parkingowe) przy współfinansowaniu tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Przebudowa drogi przy ul. Koszarowej przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu rozwoju dróg lokalnych;
 • Dokończenie budowy drogi do osiedla wojskowego gen. Józefa Bema, a w przyszłości wraz z rozwojem budownictwa jednorodzinnego za tym osiedlem należy rozważyć połączenie tej drogi aż do ulicy Chełmońskiego na Brzeziu w kierunku wylotu na Świebodzin;
 • Dokończenie remontu ulic Wojska Polskiego;
 • Będę wspierał Burmistrza Sulechowa w działaniach mających na celu budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obrzeżach miasta przez gminną spółkę SUPEKOM;
 • Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 7 na osiedlu Zacisze w Sulechowie;
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie;
 • Wsparcie osób prywatnych w uzyskaniu dofinansowania do termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w szczególności obiektów zabytkowych wzdłuż ulicy Armii Krajowej;
 • Wesprę Burmistrza w pomyśle budowy nowych 100 mieszkań komunalnych z opcją dojścia do własności dla młodych rodzin z terenu naszej gminy mających trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Inwestycja tego rodzaju może uzyskać dofinansowanie od państwa do jej realizacji nawet na poziomie 45% (teren przeznaczony na taką inwestycję znajduje się niedaleko osiedla Nadodrzańskiego);
 • Zwiększę dostępność mieszkań komunalnych poprzez podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do ich najmu i jednocześnie ograniczę możliwość starania się o takie mieszkanie dla osób zdolnych do pracy a nie pracujących;
 • Wprowadzenie korzystnych warunków w zakresie bonifikat od opłaty przekształceniowej dla naszych mieszkańców w przypadku zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności na wzór Skarbu Państwa;
 • Organizacja w ramach Dni Sulechowa miasteczka średniowiecznego wraz z turniejami walk rycerskich pod patronatem Polskiej Ligi Walk Rycerskich (np. turniej o szablę Sulecha);
 • Organizacja przez Sulechowski Dom Kultury w okresie wakacji cotygodniowych festynów dla dzieci, którego elementem byłyby bezpłatne dmuchane zamki i inne animacje dla dzieci najlepiej w miejscu, w którym powstałby park rekreacyjny „Sulecholandia”;
 • Budowa boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej nr 1 dla dzieci klas 1-3;
 • Odnowienie boiska sportowego na ulicy Wojska Polskiego i przekazanie opieki nad nim dla OSiR;
 • Wspieranie finansowe klubów sportowych z terenu gminy Sulechów;
 • Rozbudowa aktualnie istniejącej infrastruktury obok boiska na osiedlu Zacisze o elementy siłowni zewnętrznej;
 • Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • Podejmowanie działań mających na celu przejęcie od PKP Parku Powstańców Wielkopolskich obok dworca kolejowego, a w przyszłości również jego rewitalizacja;
 • Wsparcie drobnej przedsiębiorczości rolnej poprzez kolejne obniżki opłat za handel na miejskim targowisku;
 • Zaproponuję wprowadzenie niższej opłaty za wywóz śmieci dla osób, które zagospodarowują odpady biodegradowalne we własnym gospodarstwie domowym poprzez kompostowanie;
 • Będę wspierał każdego Burmistrza Sulechowa w działaniach poprawiających równowagę pomiędzy wydatkami a dochodami bieżącymi w celu uzyskania możliwie jak największej nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym;
 • Wesprę Burmistrza w podjęciu decyzji o powołaniu Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie księgowości. Jedna instytucja zajmująca się finansami wszystkich gminnych jednostek zwiększy racjonalność wydawania środków publicznych, a przede wszystkim ograniczy do minimum możliwość wystąpienia takich nieprawidłowości jakie miały miejsce kilka lat temu na basenie;
 • Będę podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym występującym w naszej gminie jak starzenie się jej ludności czy spadek liczby mieszkańców;
 • Będę kontynuował działania mające na celu wsparcie naszych rodzin w wychowywaniu dzieci poprzez dostęp do usług opieki nad nimi w żłobkach, szkołach czy świetlicach przyszkolnych np. poprzez wydłużenie czasu ich pracy ;
 • Będę kontynuował i rozwijał wsparcie rodzin wielodzietnych w podejmowanym przez nie trudzie wychowania licznego potomstwa poprzez kontynuację i rozwijanie programu „Sulechowska Rodzina 3+”;
 • Będę kontynuował zapraszanie na nasz teren rodzin polskiego pochodzenia z terenów byłego ZSRR pod warunkiem sfinansowania przez wojewodę zakupu dla nich nowego mieszkania komunalnego. Rodziny z Kazachstanu mające polskie korzenie powinny się asymilować lepiej w naszej społeczności lokalnej niż osoby, które przyjechały tutaj np. z Ukrainy;
 • Będę wspierał rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez zachęcanie mieszkańców we współdecydowaniu o przyszłych wydatkach gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 • Rozwój monitoringu miejskiego w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko dewastacji mienia publicznego;
 • Tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności poprawa estetyki kolejnych miejsc na wzór Placu Księdza Michała Kaczmarka;
 • Wspieranie rozwoju Uniwersytetu III wieku, a być może nawet próba stworzenia Uniwersytetu IV wieku;
 • Zaproponowanie organizacji imprezy pt. „Senioralia” integrującej osoby starsze mieszkające w naszej gminie;
 • Wsparcie rozwoju ogródków działkowych, które stanowią ważny element spędzania wolnego czasu nie tylko dla osób starszych;

 • Dotychczasowe rezultaty osiągnięte w trakcie dwóch kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie

  Rozwiązanie problemu z dostępem do opieki nad dziećmi poniżej 3 lat


   
  dr Radosław Murkowski
  Wojska Polskiego 37/1
  66-100 Sulechow - lubuskie
  Telefon: 664771167
  E-mail: radem1@interia.pl
  ©2008-2021 Sulechowskie Strony