Regulamin - Zasady korzystania z serwisu
Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Sulechowskie Strony są prywatnym, lokalnym serwisem informacyjnym utworzonym przez "Sulecha", twórcę serwisów internetowych, zwanym dalej Właścicielem lub Twórcą. Serwis używa cookies ...

Poniższy regulamin jest formą porozumienia pomiędzy Twórcą serwisu Sulechowskie Strony, a Użytkownikami (osobami zarejestrowanymi w Serwisie).

  PRAWA ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA SERWISU

 • Pisanie Komentarzy do tekstów publikowanych w części informacyjnej serwisu Sulechowskie Strony.
 • Możliwość publikacji, poprawiania i usuwania opublikowanych Ogłoszeń.
 • Możliwość utworzenia własnej lub firmowej, bezpłatnej Wizytówki WWW z własnym adresem url (subdomeną na domenie sulech.net), w oparciu o udostępnione szablony, zmiany jej treści, wyłączenie lub usunięcie z serwisu.
 • Użytkownicy posiadający zweryfikowaną przez Twórcę firmę, także osoby znane Twórcy osobiście, dodatkowo mogą otrzymać techniczne wsparcie przy tworzeniu i publikacji ogłoszenia oraz tworzeniu, publikacji, indeksacji i pozycjonowaniu wizytówki www.

ZASADY OGÓLNE

 • Z serwisu mogą aktywnie korzystać pełnoletnie osoby zamieszkałe w Gminie Sulechów i w okolicznych gminach, które utworzą konto podając prawdziwe dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny, aktywny adres e-mail.
 • Polityka prywatności - Twórca respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych czytelników. Dane osobowe i adresowe uzyskane w trakcie zakładania konta Użytkownika w serwisie Sulechowskie Strony, lub przesłania ich w liście elektronicznym wraz z pytaniem, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833) wyłącznie w komunikowaniu się Właściciela z zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu Sulechowskie Strony. Więcej w Polityka Prywatności(pdf)
 • Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. 
 • Prawa autorskie - prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie, oraz wysyłanych newsletterach i auto-powiadomieniach są zastrzeżone i podlegają przepisom Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 • Wykorzystywanie informacji z Serwisu w celach niekomercyjnych, lub komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Właściciela serwisu Sulechowskie Strony i uzgodnieniu szczegółów.
 • Osoba publikująca teksty, zdjęcia, grafiki lub ich fragmęnty bierze na siebie odpowiedzialność prawną za skutki publikacji, gdy zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.
 • Odpowiedzialność prawną za naruszenie dóbr osób trzecich, poprzez publikowanie informacji (teksty, zdjęcia, nr telefonów i adresy) bez wymaganego zezwolenia, ponosi Użytkownik Serwisu, który opublikował te informacje.
 • W przypadku zgłoszenia pod adresem Twórcy roszczeń osób trzecich powstałych wskutek publikacji w Serwisie treści lub zdjęć, dostępne dane Użytkownika zostaną udostępnione właściwym organom zgodnie z literą prawa. Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty Twórcy, powstałe na wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 • Twórca  stara się, aby informacje prezentowane w Serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści publikowane przez inne osoby, a także za skutki wykorzystywania publikowanych informacji. 
 • Uśpione konta (brak logowań w ciągu roku) lub konta nieaktywowane (brak pierwszego logowania w okresie 24 godzin od utworzenia konta)  mogą być usunięte

TWORZENIE I PUBLIKACJA STRONY WWW

 • Strona WWW (tzw. wizytówka) może być tworzona i poprawiana osobiście przez użytkownika konta, wyznaczoną przez niego osobę lub Twórcę. Odpowiedzialność prawną za opublikowane treści ponosi użytkownik konta Sulechowskich Stron.
 • Wybrana nazwa subdomeny powinna wiązać się z działalnością lub nazwą firmy będącej własnością użytkownika konta.
 • Treść stron stanowi informację publiczną i dostępna jest dla wszystkich.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie na własnej Stronie WWW ofert loterii, sprzedaży lawinowej, produktów finansowych i podobnych ofert.
 • Niedopuszczalne jest  umieszczanie na Stronie WWW reklam stron trzecich. Reklamy, treści marketingowe opublikowane na stronie muszą być własnością i dotyczyć działalności osoby posiadające konto na Sulechowskich Stronach.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie na własnej Stronie WWW innego regulaminu lub warunków korzystania przez innych, niż określone w niniejszym regulaminie.
 • Wizytówki nie aktualizowane w okresie ostatnich dwóch lat mogą zostać usunięte.
 • Firmy które utworzą swoją wizytówkę podając opis i ofertę firmy i umieszczą na stronie lub prześlą do Właściciela serwisu nr Regon lub NIP, po weryfikacji otrzymują możliwość korzystania z HTML.
 • Poprawnie utworzona wizytówka może być umieszczona w katalogu wizytówek Sulechowskich Stron.

PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ

 • Ogłoszenia mogą publikować osoby które utworzą konto na Sulechowskich Stronach, akceptując zapisy w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu.
 • W ogłoszeniu można publikować grafiki i zdjęcia. Zaleca się żeby grafiki lub zdjęcia nie były większe niż 300kB i miały kształt zbliżony do kwadratu. W celu zabezpieczenia serwisu przed publikowaniem wielkich lub rozciągniętych zdjęć, zdjęcia publikowane są o max. wymiarze dłuższego boku = 150px. Po kliknięciu w taką miniaturę, otworzy się nowe okno z powiększeniem grafiki.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie treści słownych ogłoszenia w formie plików graficznych, co uniemożliwia publikowanie treści ogłoszenia w kanale RSS.
 • Niedopuszczalne jest rozciąganie ogłoszeń pustymi liniami, powiększanie do monstrum wielu fragmentów tekstu ogłoszenia, utrudniające zapoznanie się z jego treścią na jednym ekranie monitora, stosowanie zbyt wielu kolorów. Zalecanym jest  maksimum treści, minimum formy.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie serii kilku ogłoszeń na temat sprzedawanych podobnych rzeczy. Serwis nie jest sklepem internetowym, w takim przypadku należy wymienić oferowane rzeczy z krótkim opisem w jednym ogłoszeniu. 
 • Niedopuszczalne jest publikowanie w treści ogłoszenia ofert loterii, sprzedaży lawinowej, produktów finansowych i podobnych ofert.
 • Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści ogłoszenia reklam stron trzecich.
 • Ogłaszający zobowiązuje się do szanowania wytycznych Netykiety Sieciowej, w tym do nie powtarzania ogłoszeń częściej niż raz na dwa tygodnie.
 • Ogłoszenia szukające pracowników, lub oferujące pracę powinny zawierać pełną informację adresową firmy dla której będzie świadczona praca.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Twórca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu bez podawania przyczyn.
 • Twórca serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania publikowanych treści lub zdjęć, blokowania lub usuwania kont użytkowników których założyciele nie stosują się do powyższego Regulaminu Zasad korzystania z serwisu, lub naruszają (w ocenie Twórcy) polskie prawo, lub nie stosują się do zaleceń Netykiety Sieciowej.

Każda osoba przed utworzeniem własnego konta w serwisie Sulechowskie Strony wyraża zgodę (przez oznaczenie elementu [checkbox] w formularzu rejestracyjnym) na powyższe zapisy w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu.

© 2002- 2021 Sulechowskie Strony created by Sulech 22932737 (10)