Wieża ciśnień - najwyższy czas na remont

Sulechowska wieża ciśnień znajdująca się na zbiegu ulic Poznańskiej i Jana Pawła II, została oddana do użytku w 1904 roku. Wieża wybudowana z żółtej i czerwonej nieotynkowanej cegły jest konstrukcją w kształcie grzybka z metalowym zbiornikiem wody typu Intze.
Głównym zadaniem wieży ciśnień w systemie wodociągowym Sulechowa było wyrównywanie ciśnienia wody zmieniającego się w różnych porach dnia, zależnego od ilości pobieranej wody.

Wieża ciśnień została wyłączona z eksploatacji w latach 70-tych XX wieku. Jej funkcje przejęły początkowo system zbiorników hydroforowych, a później nowa wieża ciśnień zbudowana na Osiedlu Nadodrzańskim. Zbiornik na wodę w wieży przez jakiś czas pełnił jeszcze funkcję zbiornika wody na potrzeby przeciwpożarowe.

Wieża ciśnień jest własnością Gminy Sulechów, wpisana jest do rejestru zabytków.

Od kilku lat toczy się dyskusja w kręgach sulechowskiej inteligencji, o możliwości wykorzystania wieży do celów turystycznych przebudowując ją na wieżę widokową z możliwością uruchomienia w niej małej kawiarenki z ładnymi widokami.
Ten świetny pomysł nie może jednak znaleźć uznania w kręgach sulechowskiej władzy.
Moim zdaniem warto się temu pomysłowi przyjrzeć kolejny raz, szczególnie że istnieją możliwości opracowania projektu i remontu z udziałem środków unijnych, podobnie jak dzieje się już przy remoncie sulechowskiego zamku.

Z wysokiej wieży Ciśnień roztacza się piękna panorama Sulechowa.

Walory tego widoku doceniali Sulechowianie już sto lat temu.
Widok z sulechowskiej wieży ciśnień lata początek XXwieku

Zobaczmy jak podobny pomysł realizowany jest w innych miastach.

Wieża widokowa w Giżycku

Czytaj źródło

W wieży ciśnień Gminy Góra powstanie punkt widokowy

Opracował: Jan Grzesik

Inne zdjęcia wieży ciśnień w Sulechowie

Komentarze
Komentarze

Jan Grzesik

Obecnie w Sulechowie system zasilania miasta w wodę opiera się na stacji hydroforów przy ujęciu wody wspomagany przez wieżowy zbiornik wyrównawczy o pojemności czynnej 500 m3, zlokalizowany po drugiej stronie miasta na Osiedlu Nadodrzańskim. Sulechowskie wodociągi eksploatują pięć ujęć wody czerpiąc wodę z czwartorzędowych warstw wodonośnych. Największe ujęcie wody wybudowano w 1904 roku w północnej części miasta. Obecnie posiada sześć studni głębinowych. Uzdatniona woda poprzez odżelazianie i odmanganianie tłoczona jest za pomocą dwóch rurociągów magistralnych do sieci miejskiej. Woda z tego ujęcia dostarczana jest również do Brzezia Sulechowskie, Krężoł, Kruszyny, Mozowa, Obłotna oraz północnej części Nowego Światu przy granicy z Sulechowem. Ujęcie wody w Górkach Małych zbudowano w latach 1977-1978 posiada dwie studnie głębinowe. Uzdatniona woda poprzez odżelazianie i odmanganianie tłoczona poprzez hydrofornię dostarczana jest do: Cigacic, Górzykowa, Leśnej Góry, Górek Małych i południowych ulic Nowego Światu. Ujęcie wody w Karczynie zbudowane w 1971 roku posiada dwie studnie głębinowe. Woda nie musi być uzdatniana, za pomocą hydroforów dostarczana jest do Bukowa i Karczyna.
© 2002- 2021 Sulechowskie Strony created by Sulech 22930532 (12)