Wieża ciśnień - najwyższy czas na remont

Sulechowska wieża ciśnień znajdująca się na zbiegu ulic Poznańskiej i Jana Pawła II, została oddana do użytku w 1904 roku. Wieża wybudowana z żółtej i czerwonej nieotynkowanej cegły jest konstrukcją w kształcie grzybka z metalowym zbiornikiem wody typu Intze.
Głównym zadaniem wieży ciśnień w systemie wodociągowym Sulechowa było wyrównywanie ciśnienia wody zmieniającego się w różnych porach dnia, zależnego od ilości pobieranej wody.

Wieża ciśnień została wyłączona z eksploatacji w latach 70-tych XX wieku. Jej funkcje przejęły początkowo system zbiorników hydroforowych, a później nowa wieża ciśnień zbudowana na Osiedlu Nadodrzańskim. Zbiornik na wodę w wieży przez jakiś czas pełnił jeszcze funkcję zbiornika wody na potrzeby przeciwpożarowe.

Wieża ciśnień jest własnością Gminy Sulechów, wpisana jest do rejestru zabytków.

Od kilku lat toczy się dyskusja w kręgach sulechowskiej inteligencji, o możliwości wykorzystania wieży do celów turystycznych przebudowując ją na wieżę widokową z możliwością uruchomienia w niej małej kawiarenki z ładnymi widokami.
Ten świetny pomysł nie może jednak znaleźć uznania w kręgach sulechowskiej władzy.
Moim zdaniem warto się temu pomysłowi przyjrzeć kolejny raz, szczególnie że istnieją możliwości opracowania projektu i remontu z udziałem środków unijnych, podobnie jak dzieje się już przy remoncie sulechowskiego zamku.

Z wysokiej wieży Ciśnień roztacza się piękna panorama Sulechowa.

Walory tego widoku doceniali Sulechowianie już sto lat temu.
Widok z sulechowskiej wieży ciśnień lata początek XXwieku

Zobaczmy jak podobny pomysł realizowany jest w innych miastach.

Wieża widokowa w Giżycku

Czytaj źródło

W wieży ciśnień Gminy Góra powstanie punkt widokowy

Opracował: Jan Grzesik

Inne zdjęcia wieży ciśnień w SulechowieKomentarze
© 2007- 2021 Sulechowskie Strony created by Sulech 23060472 (13)